Skap suksess med målstyring

Sett målbare mål for å gi medarbeiderne en tydelig retning, og lederne en enkel måte å følge fremdrift

Mål
‍ ‍

Uten målbare mål og tydelig retning kan det være vanskelig for medarbeidere å beholde fokus og prioritere riktig. Med AlexisHR kan dere enkelt sette felles mål og øke engasjementet ved å skape klarhet og sammenheng. Koble alle til bedriftens visjon, misjon eller hovedmål. Funksjonen er fleksibel og utformet for å støtte ulike rammeverk som OKR og SMART-mål.

Skap en kultur som fremmer vekst

HR
Skap en bedre arbeidsplass ved å engasjere og inspirere medarbeiderne med konkrete mål
Daglig leder
Øk produktiviteten og ansvarsfølelsen på alle plan med målbare mål som bygger opp under virksomhetens visjon
Operative ledere
Følg fremdriften på tvers av alle team for proaktivt å kunne identifisere og forebygge flaskehalser

Tilpasning

Fleksibel målstyring

Bruk OKR, SMART-mål eller et annet rammeverk for målsetting
Koble alle team til de viktigste strategiske målene ved å knytte overordnede mål og delmål sammen
Opprett helt transparente mål eller begrens synligheten til bestemte team eller enkeltpersoner

Struktur og samarbeid

Gjør det mulig å fokusere
med klarhet

Skap målbare mål i hver enkelt medarbeiders arbeid og gjør dem i stand til å prioritere de riktige oppgavene
Definér eiere av mål og legg til samarbeidspartnere for hvert mål for å tydeliggjøre ansvarsområder
Samkjør teamene, reduser siloer og samarbeid om å nå de viktigste målene

Definerte mål

Følg fremdriften og visualiser resultatene

Bruk tall, prosenter, valuta eller statusmål for å måle suksess
Sett frister for å holde kursen og nå milepælene
Følg status og aktivitet etter hvert som målene dine utvikler seg

Book gratis demo

Oppdag hvordan AlexisHRs plattform forenkler HR-arbeidet

Book demo