Visualiser medarbeiderdata i sanntid

Ved hjelp av visualiseringer i Alexis kan du ligge et skritt foran og tidlig ta tak i både styrker og svakheter i selskapet.

People Analytics

Strategiske beslutninger blir ofte bedre når de støttes av velbegrunnede data. I Alexis kan du forvandle alle data til innsikt du kan bruke til noe. Du kan enkelt oppdage trender og mønstre med automatiske fraværsvarsler og bli mer proaktiv.

Datadrevne beslutninger

HR
Få full oversikt og hold deg oppdatert på HR-nøkkeltallene
Daglig leder
Bruk data til å ta bedre beslutninger som hjelper bedriften til å vokse
Operative ledere
Verdifull innsikt som gjør ledelsen mer strategisk og proaktiv 

Statistikk

Visualiser innsikt

Dypdykk i aggregerte HR-data
Støtte strategiske beslutninger med relevante innspill
Del og presenter relevant informasjon for ledergruppen

Rapporter

Opprette automagiske rapporter

Lag smarte rapporter med tilpasset informasjon
Eksporter alle data du ønsker for analyse

Varsler

Oppdag trender

Varsler som hjelper deg med å oppdage mønstre i god tid i forveien
Sørg for at riktig informasjon samles inn
Automatiserte datainnhentingsstrømmer

Tilgangskontroll

Gi tilgang til egendefinerte rapporter

Visse opplysninger om de ansatte bør holdes private og kun være synlige for noen få. Men det blir tidkrevende og komplisert å alltid spørre de få kollegene som har full tilgang om å hente ut info. Med Alexis kan du opprette en skreddersydd administratorrolle for å administrere rapporter for en gruppe ansatte basert på team, land eller andre kriterier. Tilpassede innstillinger gjør det enkelt for deg å definere hvilke detaljer de kan se og eksportere.

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo