Fremtidens håndtering av nærvær og fravær

Med Alexis' tid- og fraværsmodul håndterer du alt som har med de ansattes tid å gjøre.

Tid og fravær

Strømlinjeforming av tid og fravær med Alexis. Tilpass retningslinjer og rapporter til virksomhetens behov, øk transparensen internt og eksporter enkelt masterdata til lønnssystemet. Gjør det mulig for team å utføre oppgaver direkte i Slack eller Teams for å øke produktiviteten og gi medarbeiderne en bedre opplevelse.

Enkel tidsstyring tilpasset dine behov

HR
Enkle tids- og fraværsprosesser for alle
Daglig leder
Øke produktiviteten med enkel og effektiv tidsstyring
Finansdirektør
Få full oversikt over fravær og oppmøte med noen få enkle klikk

Skreddersydde retningslinjer og flyter

Skreddersydd til din organisasjon

Utarbeide skreddersydde retningslinjer for ferie- og tidsrapportering
Kan fullt ut tilpasses internasjonale team
Oversikt og effektiv håndtering av oppgaver

Prosesser

Forenkling for ansatte og ledere

Automatisert flyt fra Slack og Teams til lønnssystemet
Overordnet oversikt med filtrering for enkel ferieplanlegging
Varsler ved overlappende ferier

Chatbot-integrasjoner

Slack & Teams

Be om fri fra favorittkommunikasjonsverktøyet ditt
Umiddelbar godkjenningsflyt for ledere
Rask og enkel tilgang

Tidsplanlegging

Smartere planlegging

Varsle om ansatte jobber på kontoret eller hjemmefra
Økt transparens når det gjelder feriedager
Synkroniser kalendre for smartere ferieplanlegging

Tidsplanlegging

Prosjektbasert

Sjekk inn og ut hvis det er aktivert og deres policy
Se på innsendte registreringer for den valgte perioden eller gå gjennom manglende registreringer
Koblinger til timelistene

Analysere

Oppdag trender

Se trender i avdelingens fravær for bedre planlegging
Indikatorer for potensielt langtidsfravær
Varsler ved for mange ikke-planlagte feriedager

Rapporter

Verdifull innsikt

Opprett egendefinerte retningslinjer for tidsrapportering
Smidig tidsstyring for både ansatte og ledere
Detaljert eksport til lønn

Book gratis demo

Oppdag hvordan AlexisHRs plattform forenkler HR-arbeidet

Book demo