HR-løsningen for ledere

Reduser administrasjonen, spar tid og øk produktiviteten.
Book demo i dag

Frigjør tid for ledere

God ledelse er en viktig ressurs for alle virksomheter. Men som leder er det vanskelig å både skulle levere eksepsjonelle resultater og samtidig skape trivsel, motivasjon og engasjement. Administrative oppgaver tar ofte tid som kunne vært brukt å lede og utvikle teammedlemmene. Gjør det enklere for ledere å frigjøre tid til ledelse ved å forenkle HR-prosessene.

Medarbeidersamtaler

Skap vekst med feedback og tydelighet

Gi lederne mulighet til å hjelpe teamet sitt med å vokse ved å jobbe med medarbeidersamtaler og målstyring i Alexis. Bruk ferdige maler for å komme raskt i gang, eller tilpass dem etter organisasjonens behov. Sett tydelige mål for bedriften, teamet og den enkelte medarbeider for å skape klarhet og retning. Gi lederne mulighet for å følge teamets resultater i realtid.
Les mer

Slack & Teams

Mindre bytting mellom verktøy

Det er vanskelig å holde seg oppdatert på alle verktøyene og prosessene i moderne organisasjoner. Hjelp lederne med å fokusere på det viktigste arbeidet ved å gjøre det mulig å håndtere enkle oppgaver i Slack eller Teams. Mindre bytting mellom verktøy sparer tid. 
Les mer

Tid og fravær

Effektiviser tid og fravær

De siste par årene har det skjedd store endringer i hvordan folk jobber. Ledere vil ha en enkel måte å holde kontakten med teamet sitt på, enten de jobber på kontoret, eksternt eller hybrid. Gi lederne full oversikt over fravær og oppmøte i et intuitivt system.
Les mer

Enkel kommunikasjon

Påminnelser for å holde deg oppdatert

Gjør det mulig for lederne å holde fokus på de aktuelle oppgavene, siden de vet at vi varsler dem i god tid før neste gjennomgang, innsending av timelister eller onboarding av medarbeidere. I tillegg kan de velge å få påminnelser via e-post, Slack, Teams eller alle kanaler.
Les mer

Vil du vite mer?

Les mer om hvordan AlexisHRs plattform kan hjelpe HR-team, ledere og medarbeidere med å spare tid.

Book demo