Intuitiv
lønnsjustering

Oppdag hvor enkelt det er å administrere lønnssamtaler i personalplattformen. Få fart på samarbeidet, øk nøyaktigheten og øk engasjementet. 

Lønnsjustering

Lønnsjustering er en av de viktigste aktivitetene i HR-årshjulet, men det kan fort bli et tidkrevende og komplisert prosjekt uten riktige verktøy. Med AlexisHR kan dere utforme og gjennomføre den neste lønnsjusteringen på en måte som sparer administrativ tid og gir en forbedret opplevelse på tvers av organiasjonen.

Koordinering og samarbeid

HR
Planlegg og organiser lønnssamtaler i HR-plattformen for å spare tid
Daglig leder
Enkelt å tildele budsjett til ledere og følge fremdriften fra start til slutt
Managers
Ta bedre beslutninger med enkel tilgang til budsjetter og vurdering av måloppnåelse

All-in-one solution

Enkel og pålitelig lønnsjustering

Kjør lønnsjusteringen i et verktøy der data om ansatte, kompensasjon og prestasjoner allerede finnes
Bruk hierarkiet til å fylle ut godkjenningsflyter automatisk
Fullfør gjennomgangen, og la Alexis på magisk vis oppdatere hver profil for deg

Verktøy for samarbeid

Samle alle sammen

Gi ledere en helhetlig oversikt over medarbeiderne sine i et intuitivt grensesnitt
Angi det totale budsjettet og fordel enkelt midler til hvert team
Hold deg oppdatert med fremdriftsoppsummeringer, varsler og påminnelser

Fleksibel og intuitiv

Intuitiv lønnsjustering

Enkel utvelgelse av hvilke ansatte som skal inkluderes basert på team, avdeling eller startdato for ansettelsen
Gi ledere mulighet til å ta gode beslutninger med enkel tilgang til retningslinjer for lønnsoppgjøret, mål- og utviklingssamtaler og medarbeiderprofiler
Lag en plan med start- og sluttdatoer for å unngå forsinkelser og flaskehalser

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo